top of page

MINISTRANCI

parafia-enfield-ministranci.jpg

Ministrant jest "pomocnikiem" księdza przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa: "ministrare", które oznacza "służyć". Ministrant służy Panu Bogu, kiedy przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.

Ministrant jest tym który niesie znaki - niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i dla liturgii maja szczególnie ważne znaczenie. Te znaki mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

Ministrant powinien sam być znakiem i służyć Panu Jezusowi w ludziach, dlatego jego misja nie ogranicza się tylko do murów kościoła, ale jest pełniona w całym jego życiu. Bliskość Pana Jezusa w czasie liturgii zobowiązuje do Jego naśladowania w pełnieniu służby zawsze i wszędzie.

ZBIÓRKI MINISTRANCKIE

III PIĄTEK MIESIĄCA - 18:30

bottom of page