Ministranci

Ministranci (łac. ministrare - służyć) to osoby w wieku od ośmiu do dwudziestu kilku lat aktywnie zaangażowane w życie parafii.

Ich głównym zadaniem jest służba Bogu zarówno podczas Mszy Świętych oraz nabożeństw, jak i w codziennym życiu.

 

 

Służba podczas liturgii ma podwójny charakter. Ministrant jest pomocnikiem kapłana - pomaga mu w sprawowaniu Mszy św. oraz innych nabożeństw, na przykład przygotowuje oraz przynosi naczynia liturgiczne, czyta czytania.

Niektóre z wykonywanych funkcji mają znaczenie symboliczne, są pewnymi znakami mającymi pomóc w zrozumieniu tego, co dzieje się na ołtarzu. Tak jest m.in. z kadzidłem, które jest znakiem uwielbienia Boga oraz modlitwy do Niego zanoszonej.

 

Ministrant służy Chrystusowi w ludziach, dlatego jego misja nie ogranicza się tylko do murów kościoła, ale jest pełniona w całym jego życiu.

Wszystkich zainteresowanych byciem ministrantem prosimy o kontakt:
tel. 020 83663685            
kom. 07902 432343
krzysztof.chaim@googlemail.com

​​