top of page

CHRZEST

KKK1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem, człowiek musi na nie odpowiedzieć swoim „Tak”. Podczas chrztu dzieci wiarę w ich imieniu wyznają rodzice. Oni wraz z rodzicami chrzestnymi pełnią szczególną rolę przy udzielaniu tego sakramentu: nie tylko proszą o chrzest, ale też zobowiązują się pomagać ochrzczonemu dziecku rozwijać otrzymany dar Bożego życia.

SAKRAMENT CHRZTU W ŚWIĘTEJ RODZINIE

Niedziela

podczas Mszy świętej

 

Katecheza przedchrzcielna:

DRUGA SOBOTA MIESIĄCA

GODZ.17:00

Katecheza jest obowiązkowa dla rodziców i chrzestnych, można ją odbyć w naszej parafii niezależnie od miejsca, w którym dziecko zostanie ochrzczone.

ZAŚWIADCZENIA

Zgodę na chrzest dziecka poza naszą parafią mogę wydać jedynie swoim Parafianom, czyli tym, którzy są zapisani do parafii i uczestniczą w życiu Kościoła, np. przez uczestnictwo we Mszach świętych niedzielnych.

Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych wydaję tylko swoim Parafianom, ponieważ poświadczam w nim, że dana osoba jest mi znana i żyje w Kościele życiem sakramentalnym, więc na podstawie rozmowy z nią stwierdzam, że może zostać dopuszczona do godności matki lub ojca chrzestnego. 

Nie ma żadnych wyjątków od powyższych zasad. 

 

Kontakt:

ks. Maciej Michałek, proboszcz
tel. 07470804568 
parafiaenfield@gmail.com

chrzest
bottom of page