top of page

 BIERZMOWANIE

BIERZMOWANIE W ŚWIĘTEJ RODZINIE 

Trwa przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii. Otoczmy ich naszą modlitwą.

SPOTKANIA - PIĄTKI- 17:30

NASZ ADRES

parafia-enfield-location-icon.png

Rzymskokatolicka Parafia Świętej Rodziny

71 John Gooch Dr

Enfield EN2 8HG

Holtwhites Hill

KKK1316 Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

KKK1317 Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem kościoła katolickiego.

Ślub bez bierzmowania >> warto przeczytać

Kontakt:

ks. Maciej Michałek, proboszcz
tel. 07470804568 
parafiaenfield@gmail.com

bottom of page