top of page

MAŁŻEŃSTWO

A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. (Mt 19,6)

KKK1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. 

KKK1661 Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński poza granicami UK, zobowiązani są do uregulowania wszelkich formalności w miejscu zamieszkania, czyli w Wielkiej Brytanii. Jeśli ślub ma się odbyć na Wyspach i ma to być ślub kościelny ze skutkami cywilnymi, narzeczeni powinni zacząć przygotowania od umówienia się w swoim Council i poproszenia o dokumenty potrzebne do tego rodzaju małżeństwa.

Dokumenty we wszystkich przypadkach przygotowujemy co najmniej  na 3 miesiące przed ślubem, niezależnie od miejsca zawierania małżeństwa.

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii nie przyjmuje żadnych zaświadczeń o kursach przedmałżeńskich z Polski.

Szczegółowe informacje:  >> TUTAJ <<

 

Ślub bez bierzmowania >> warto przeczytać

Kontakt:

ks. Maciej Michałek, proboszcz
tel. 07470804568 
parafiaenfield@gmail.com

bottom of page