top of page

 MAŁŻEŃSTWO

parafia enfield

A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. (Mt 19,6)

KKK1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. 

KKK1661 Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

Ślub bez bierzmowania >> warto przeczytać

Kontakt:

ks. Maciej Michałek, proboszcz
tel. 07470804568 
parafiaenfield@gmail.com

bottom of page