INFORMACJE

NOWY ROZKŁAD 
MSZY ŚWIĘTYCH

parafia-enfield-cross.png

NIEDZIELA

ENFIELD - HOLTWHITES HILL

8:30, 12:00/z udziałem dzieci/15:30

W TYGODNIU

ENFIELD - HOLTWHITES HILL

OD ŚRODY DO PIĄTKU

18:30

 

SOBOTA / Msza święta niedzielna

18:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

od środy do soboty przynajmniej na pół godziny przed każdą Mszą św.

parafia-enfield-adoracja-02 copy.jpg
parafia-enfield-adoracja-mon-01.png
parafia-enfield-adoracja-ins--01 copy.png

PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.

OD GODZINY 17:00

icon-7.png

(Mk 9, 30-37)
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".

parafia enfield

POWIERZ PANU SWOJĄ DROGĘ I ZAUFAJ MU
PS 37,5