MODLITWA O POKÓJ

NA ŚWIECIE i UKRAINIE

INFORMACJE

PORZĄDEK 
MSZY ŚWIĘTYCH
W LIPCU i SIERPNIU

parafia-enfield-cross.png

NIEDZIELA

ENFIELD - HOLTWHITES HILL

8:30, 12:00

W TYGODNIU

ENFIELD - HOLTWHITES HILL

OD ŚRODY DO PIĄTKU

18:30

SOBOTA / Msza święta niedzielna

18:00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

od środy do piątku pół godziny przed każdą Mszą świętą, w soboty - na godzinę przed Mszą świętą

parafia-enfield-transmisje-MszySw-04.png
parafia-enfield-adoracja-02 copy.jpg
parafia-enfield-adoracja-mon-01.png
parafia-enfield-adoracja-ins--01 copy.png

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

OD ŚRODY DO PIĄTKU

OD GODZINY 18:00

W SOBOTĘ

OD GODZINY 17:00

(Łk 12, 32-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?" Pan odpowiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą".

parafia-enfield-after-hours-matt-mike-02.jpg
parafia-enfield-after-hours-matt-mike-02 copy.png

ALBUM MUZYCZNY

PŁYTA CD

Ten mini album jest krótką podróżą przez ostatnie 12 lat, 5 parafii, 2 kraje i tysiące ludzi, których spotkałem i którym służyłem. Wszystkie utwory były przygotowane PO GODZINACH / AFTER HOURS, bardzo często w środku nocy. Wszystkie coś dla mnie znaczą i są powiązane z pięknymi ludźmi, których poznałem. Niech Bóg Wam błogosławi

DO NABYCIA: U MNIE, PARAFIA ŚW. RODZINY - ENFIELD, PARAFIA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI - LONDYN, PARAFIA SLOUGH, PARAFIA BRISTOL, PARAFIA ŚW. STANISŁAWA - ŻORY,  WWW.WEJDZMYNASZCZYT.PL >>

parafia-enfield-after-hours-matt-mike-cd.png
parafia-enfield-after-hours-matt-mike-03 copy.png