INFORMACJE

parafia-enfield-parish picnic-back-2 cop
parafia-enfield-parish picnic-2 copy_edi
parafia-enfield-parish picnic-lady.png

JUBILEUSZOWY

parafia-enfield-parish picnic copy.png

PARAFIALNY

| PARISH PICNIC

HASŁO: Enfield

NOWY ROZKŁAD 

MSZY ŚWIĘTYCH

parafia-enfield-cross.png

NIEDZIELA

ENFIELD - HOLTWHITES HILL

8:30, 12:00/z udziałem dzieci/15:30

W TYGODNIU

ENFIELD - HOLTWHITES HILL

OD ŚRODY DO PIĄTKU

18:30

 

SOBOTA / Msza święta niedzielna

18:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

od środy do soboty przynajmniej na pół godziny przed każdą Mszą św.

parafia-enfield-adoracja-02 copy.jpg
parafia-enfield-adoracja-mon-01.png
parafia-enfield-adoracja-ins--01 copy.png

PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.

icon-7.png

(J 6, 1-15)
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: "Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?" A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: "Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać". Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?" Jezus zaś rzekł: "Każcie ludziom usiąść". A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: "Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło". Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: "Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat". Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

parafia-enfield-parish picnic-back-2 copy.jpg
parafia-enfield-Ikomunia-pamiatka-05.png

I KOMUNIA ŚW. W ENFIELD