top of page

SIOSTRY NAZARETANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU

​Zgromadzenie Nazaretanek, bo tak potocznie o nich mówimy (skrót CSFN - Congregatio Sororum Sacrae Familiae de Nazareth) to żeńskie katolickie zgromadzenie zakonne założone przez bł. Franciszkę Siedliską (imię zakonne: Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza).

Duchowość nazaretańska jest zakorzeniona w ewangelicznym przesłaniu miłości i wyrażona uważnym wsłuchiwaniem się w głos Boga mówiącego przez osoby i wydarzenia codziennego życia oraz przeżywana w ludzkich doświadczeniach każdego dnia. Najświętsza Rodzina z Nazaretu jest wzorem, który inspiruje siostry pięknem zwyczajnego życia przeżywanego w głębokiej wierze i zażyłości z Jezusem, Bogiem obecnym w każdym człowieku. Duchowość Zgromadzenia, w pełni osadzona w ludzkim doświadczeniu, jest mistyką zwyczajności, drogą życia kontemplatywnego, dzięki któremu stopniowo i coraz pełniej siostry potrafią odkrywać i wskazywać innym ukrytą twarz Boga oraz głosić światu Królestwo Bożej Miłości.​​

NAZARETANKI W ENFIELD

Siostra Przełożona: Maureen Stempko

52 London Road

EN2 6EN Enfield

parafia-enfield-franciszka-siedliska.jpg

Modlitwa przez wstawiennicto

Bł. Marii od Pana Jezusa

Dobrego Pasterza

Franciszki Siedliskiej

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz, i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen

Boże spraw, aby przykład błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, jej żar miłości do Ciebie i wielkoduszna miłość bliźniego w posługiwaniu drugim były dla nas natchnieniem i pomocą w naszym działaniu. Prosimy, udziel nam za jej wstawiennictwem łaski, którą pragniemy otrzymać dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku. Amen

bottom of page