ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

Rok 2021 został ogłoszony przez Papieża Franciszka rokiem Świętego Józefa. Zachęcam do codziennego odmawiania w rodzinach Litanii do Świętego Józefa, patrona rodzin i opiekuna Kościoła Świętego. 19 marca w Uroczystość Świętego Józefa miało miejsce uroczyste ofiarowanie naszej parafii Opiekunowi Świętej Rodziny.

ODPUSTY ZWIĄZANE Z ROKIEM ŚWIĘTEGO JÓZEFA

parafia-enfield-st-joseph-info.png

Na ten czas Penitencjaria Apostolska wydała dekret, zachęcajacy do skorzystania ze szczególnych odpustów pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia święta oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu).

Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy:

  • przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie

  • na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy

  • odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi

  • powierzać będą codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna

  • odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Ponadto odpust można uzyskać za odmówienie jakiejkolwiek modlitwy prawnie zatwierdzonej lub spełnienie innego aktu pobożności ku czci św. Józefa z okazji dni Jemu poświęconych, a więc:

  • 19 marca - uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

  • 1 maja - wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika

  • Święto Świętej Rodziny - zwanej w tradycji bizantyjskiej Niedzielą św. Józefa

  • 19 dnia każdego miesiąca

  • w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.