INSTRUKCJE DLA PARAFIAN DOTYCZĄCE COVID-19

Od 19 lipca 2021 zostały zniesione wszystkie obostrzenia i limity. Niemniej jednak proszę o dezynfekcję rąk przed wejściem do kaplicy. Zachęcam do uczestniczenia we Mszach świętych, korzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.